พนมกุเลน

Thumb Panomkulenยอดเขาพนมกุเลน  เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สำคัญในประเทศกัมพูชา                                                          และบนเทือกเขาพนมกุเลนยังเป็นต้นแม่น้ำอีกด้วย  

 ยอดเขาพนมกุเลน  นั้นจะมีลำธารจะไหลผ่าน แผ่นทับหลังรูปสลัก น้ำในลำธารนี้ชาวกัมพูชาเชื่อว่าเป็นแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ ใช้ในการพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒนสัตยา และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนี อีกด้วย

Panomkulen Information

 

создать сайт