ปราสาทตาพรหม

Thumb PraSartTapromปราสาทตาพรหม จัดว่าเป็นวัดในพุทธศาสนา และเป็นวิหารในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7 ทางเข้าประกอบด้วยโคปุระชั้นนอกและชั้นใน บริเวณผนังที่อยู่เชื่อมระหว่างโคปุระชั้นนอกและชั้นในมีการสลักภาพตามคติธรรมของพุทธศาสนานิกายมหายาน

ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ.1729 เพื่ออุทิศให้แก่พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7พระราชมารดาของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7คือ พระนางชัยราชจุฑามณีผู้เปรียบประดุจพระนางปรัชญาปรมิตาซึ่งหมายถึงผู้ที่มีความเป็นเลิศ เป็นเทวีแห่งปัญญาหรือพระมารดาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงซึ่งหมายถึงเมื่อพระองค์เป็นอวตารของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระราชมารดาของพระองค์จึงเปรียบดังพระนางปรัชญาปรมิตาเช่นกัน

PraSartTaProm Information

ปราสาทตาพรหม แห่งนี้เป็นปราสาทที่ถูกปล่อยให้อยู่กับธรรมชาติหลังจากการค้นพบปราสาทต่างๆโดยชาวฝรั่งเศส แต่เดิมปราสาทนครวัดเองก็อยู่ในลักษณะเช่นนี้ ก่อนที่จะมีการบูรณะในต้นศตวรรษที่25 ในขณะที่ปราสาทตาพรหมถูกเก็บรักษาไว้เพื่อให้เห็นสภาพที่แท้จริงว่า ปราสาทอยู่กับธรรมชาติมาเกือบ500 ปีเห็นได้จากที่ต้นไม้เกาะกุมปราสาท ทำให้ปราสาทตาพรหมดูลึกลับไม่สวยเหมือนกับปราสาทอื่นๆที่ปราสาทตาพรหมนั้นจะมีต้นไม้อยู่2 พันธุ์ ต้นไม้ใหญ่ที่สุดเรียกว่าต้นสะปง หรือภาษาไทยเรียกว่าต้นสำโรง เป็นไม้ยืนต้นเนื้ออ่อนรากมันจะดูดน้ำจากใต้ดินเข้าลำต้นทำให้รากดูป่องพอง ส่วนพันธุ์ไม้อีกชนิดเป็นไม้เลื้อยขึ้ยอยู่ตามหน้าบัน ทับหลัง หรือตามตัวปราสาทและหลังคา ลักษณะเป็นพุ่ม ไม้ล้มลุก บ้างก็แห้งตายคาอยู่ บ้างก็ยังเขียวสด ต้นไม้เลื้อยที่มีลักษณะนี้ได้มาจาการที่นกมาขับถ่ายมูลที่มีเมล็ดของพันธุ์ไม้ทิ้งไว้ บริเวณใดของปราสาทที่มีตะไคร่น้ำที่ชุ่มชื้นก็สามารถทำให้เมล็ดพันธุ์เติบโตและแทรกชอนไชไปบนแผ่นศิลา เพื่อจะหาที่ลงดินเกิดเป็นรูปร่างคล้ายหนวดปลาหมึกเกาะคลุมองค์ปราสาท ทำให้ประคับประคองยึดตัวปราสาทไม่ให้หักพังลงมาได้

создать сайт