พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - บ่าวตางโฮจิมินห์

Thumb HojiminMuseumพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - บ่าวตางโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Musuem - Bao Tang Ho Chi Minh)
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นอาคารขนาดใหญ่ทันสมัย ที่สร้างมาเพื่อจัดแสดง รูปภาพ เอกสารต่างๆและข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮฯ 


เอกสารบางฉบับของโฮจิมินห์นั้น เขียนรายงานถึงปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ทำในประเทศไทยด้วย  ชั้นสองของพิพิธภัณฑ์ เป็นการจัดแสดงแบบดั้งเดิม บันไดระหว่างชั้นสองไปยังชั้นสามนั้น มีอนุสาวรีย์ของโฮจิมินห์ตั้งอยู่บนแท่นแบบพุทธ บนชั้นสามนั้นจะเป็นการจัดแสดงแบบร่วมสมัย ที่มีการตกแต่งอย่างงดงามและน่าสนใจ

MuseumHojimin Information

создать сайт