น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)

Thumb silverWaterfallน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากในเวียดนามเหนือ


น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)อยู่ริมถนนทางไปไลโจว (Lai Chau) น้ำตกซิลเวอร์ เป็นน้ำตกที่มีความสวยงาม อยู่ริมถนน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนตั้งแต่ไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร ไหลเลาะลงมาจากหน้าผาหิน นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปชั้นบนของน้ำตกได้แต่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 ดองSilverWaterfall Information

создать сайт