สุสานพระเจ้าไคดิงห์

Thumb kaidinสุสานของพระเจ้าไคดิงห์ เพราะเป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกเข้ากับสถาปัตยกรรมตะวันตก ด้วยทรงเป็นจักรพรรดิในราชวงศ์เหวียนพระองค์เดียวที่ได้เดินทางไปประเทศฝรั่งเศส สุสานแห่งนี้สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดี โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 11 ปี พระเจ้าไคดิงห์เป็นพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าเบ๋าได่ ทรงครองราชย์อยู่ 9 ปี ในยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครอง

Read more...

พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - บ่าวตางโฮจิมินห์

Thumb HojiminMuseumพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ - บ่าวตางโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh Musuem - Bao Tang Ho Chi Minh)
พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นอาคารขนาดใหญ่ทันสมัย ที่สร้างมาเพื่อจัดแสดง รูปภาพ เอกสารต่างๆและข้าวของเครื่องใช้ของลุงโฮฯ 

Read more...

พระราชวังไดนอย (Dai Noi )

Thumb Dainoiพระราชวังไดนอย (Dai Noi )
ในช่วงพ.ศ.2348 กษัตริย์ยาลองซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหงียน ได้สถาปนาเมืองเว้เป็นราชธานี และสร้าง "พระราชวังไดนอย" (Dai Noi )ขึ้นอย่างใหญ่โตบนเนื้อที่ 52 ตารางกิโลเมตร ริมฝั่งแม่น้ำหอม โดยยึดเอาแบบอย่างและคติความเชื่อมาจาก "พระราชวังกู้กง" หรือ "พระราชวังต้องห้าม" ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

Read more...

น้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)

Thumb silverWaterfallน้ำตกซิลเวอร์ (Silver Waterfall)

เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากในเวียดนามเหนือ

Read more...

ทะเลสาบคืนดาบ

Thumb Talekeundabทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม หรือ ทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลสาบน้ำจืดและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ใจกลางกรุงฮานอย ประเทศเวียดนามน้ำในทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม โดยปกติจะเป็นสีเขียว จึงได้อีกชื่อหนึ่งว่า "ทะเลสาบลึกถวี๋") หรือ "ทะเลสาบน้ำเขียว"

Read more...

ทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake)

Thumb XuanHuongLakeทะเลสาบซวนฮวาง (Xuan Huong Lake) เคยเป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟที่สวยงามมากที่สุดของเวียดนาม แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นที่พักผ่อนและชมวิถีชีวิตของชาวดาลัด

Read more...

ถ้ำฟองญา

 

Thumb TumFongyaอุทยานแห่งชาติฟองญา – แกะบ่าง (Phong Nha - Ke Bang) อยู่ห่างจากนครโด่งเหย (Dong Hoi) ไปทางทิศเหนือราว 50 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 200,000 เฮกตาร์ (Ha) อยู่ในเขตจังหวัดกว่างบิ่นห์ (Quang Bình) ซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ในพื้นที่ของภาคกลางเวียดนาม โดยหางจากกรุงฮานอยทางทิศเหนือประมาณ 488 กิโลเมตร 

Read more...

ถ้ำเทียนกุง

Thumb Tumteinkungถ้าเทียนกุง  ตั้งอยู่บนเกาะเด่าโก๋ ฮาลองเบย์ เป็นถ้ำที่มีตำนานว่า

มังกรแม่ลูกทั้งสองนั้นอาศัยอยู่ภายในถ้ำนี้

Read more...

ซาปา (Sapa)

Thumb Sapaซาปา (Sapa) ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศเวียตนาม ใกล้กับชายแดนจีน ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 350 กิโลเมตร อยู่ในเขตจังหวัดลาวไค สูง 1,650 เมตร มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ทำให้เพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวได้ดี และเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในประเทศ เวียตนาม

Read more...

ปราสาทวัดพู

Thumb WatPhuปราสาทวัดพู   พระเจ้าชัยวรมันได้สร้างปราสาทวัดพู จำปาสัก พ.ศ. 893-943 เพื่อถวายพระศิวะ ปราสาทวัดพูในศิลาจารึกเรียกว่า "ลึงคปรวตา" ภูเขาอันเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์ ตามพงศาวดารของส่วยกล่าวว่า "อยู่ใกล้นครหลวง มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อว่า ลิงกิยโปโป (ลิงกภาวตา) ที่ยอดภูเขามีปราสาทหลังหนึ่ง มีทหารหนึ่งพันคนรักษาประจำอยู่ ปราสาทหลังนี้ สร้างให้แก่เทพเจ้าองค์หนึ่งโดยมีการฆ่าคนเป็นเครื่องบูชายันต์ทุกๆ ปี พระเจ้าแผ่นดินได้เสด็จไปในปราสาททำพิธีบูชายันต์ด้วยพระองค์เองในเวลากลางคืน

Read more...

น้ำตกตาดฟาน

Thumb Tadfanน้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ใจกลางผืนป่าที่สมบูรณ์ของแขวงจำปาสักมีความสุงประมาณ 200 เมตร ห่างจากเมืองปากเซไปทางเหนือ 38 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากเขตป่าอนุรักษ์ดงหัวสาว แยกเป็น 2 สาย ไหลลงไปในหุบเหวที่มองแทบไม่เห็นพื้น ความแรงและความสูงของน้ำตก ทำให้เกิดเป็นละอองขาวนวลคล้ายเมฆหมอกสวยงาม

 

Read more...

น้ำตกตาดฝาส้วม

Thumb Tadfasuamน้ำตกฝาส้วมอยู่บนทางหลวงหมายเลข 16 ณ กิโลเมตรที่ 32 และเลี้ยวซ้ายไปอีก 2 กม. คำว่า “ส้วม” ของลาว หมายถึง ห้องนอนของเจ้าบ่าว-เจ้าสาว ซึ่งตรงข้ามกับคำว่า “ส้วม”ของไทย น้ำตกแห่งนี้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี และมีธรรมชาติป่าไม้ให้ร่มเงา นำมาซึ่งความชุมชื้นและร่มเย็น ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสไอน้ำอันเย็นฉ่ำ พร้อมชมความงามของน้ำตก ท่ามกลางแท่งหินยักษ์ เหมือนกับถูกนำมาเรียงร้อยตกแต่งไว้ เป็นห้องนอนสวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ซึ่งเรียกว่า “ถ้ำบิดามาเจียง”(ชาย) และในบริเวณเดียวกัน ยังมีน้ำตกขนาดเล็กที่ชื่อว่า น้ำตกตาดมะแงว(หญิง) ซึ่งมีน้ำตกไหลตลอดทั้งปีเช่นเดียวกัน

Read more...

создать сайт