ภูเก็ต 3วัน 4 คืน (บินAir Asia)

ภูเก็ต 4 วัน 3 คืน (บิน AirAsia)

อุบล-ภูเก็ต-เกาะพีพี-อ่าวมาหยา-ถ้ำไวกิ้ง-อ่าวพังงา-เขาตะปู-เกาะปันหยี-ภูเก็ตแฟนตาซี

วันแรก       อุบลฯ – ภูเก็ต                                                                                                                                                    (- -/ - - / เย็น)

12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี ไกด์เช็คอินที่นั่งและสัมภาระให้ท่าน 

13.35 น. เดินทางโดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 3961 สู่เกาะภูเก็ต ไข่มุกแห่งอันดามัน

14.20 น.    เดินทางถึงภูเก็ต รถปรับอากาศรอรับที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

15.00 น.   นำท่าน มนัสการพระผุดวัดพระทอง หนึ่งใน Unseen Thailand องค์พระโผล่พ้นจากพื้นดินเพียงแค่พระอุระเท่านั้น

16.00 น.   นมัสการหลวงพ่อแช่ม และบูชาวัตถุมงคลอันศักดิ์สิทธิ์ที่วัดฉลอง , พระมหาเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

17.30 น.   แหลมพรหมเทพ นำท่านชมจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลที่สวยที่สุดในเกาะภูเก็ต ประภาคารกาญจนาภิเษก

19.00 น. บริการอาหารเย็น

20.00 น.    นำเข้าที่พักที่ภูเก็ต  พาวิลเลี่ยน หรือเทียบเท่า   

วันที่สอง      พีพี- อ่าวมาหยา                                                                                                                           ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

06.00 น.     อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารออกเดินทางสู่ ท่าเรือรัษฎา นำท่านลงเรือนำเที่ยวลัคซูรี่ ซีแองเจลครุยซ์  เดินทางสู่หมู่เกาะพีพี หมู่เกาะสวรรค์กลางทะเลอันดามัน  เกาะพีพีเล อ่าวมาหยา ปิเละ โล๊ซามะ ถ้ำไวกิ้ง นำท่านดำน้ำดูปะการังและฝูงปลานานาชนิด ธรรมชาติใต้ทะเลที่ยังคงความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ที่อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง THE BEACH

12.00 น. อาหารกลางวันที่เกาะพีพีดอน  พักผ่อนเล่นน้ำทะเลที่อ่าวโล๊ะดาลัม เดินเที่ยวบนเกาะพีพีดอนตามอัธยาศัย

16.00 น. กลับถึงเกาะภูเก็ต นำท่านเดินทางกลับที่พัก พักผ่อน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หรือท่องราตรีเมืองภูเก็ตตามอัธยาศัย 

วันที่สาม      พังงา -  เกาะปันหยี                                                                                                                      ( เช้า / กลางวัน / เย็น)

07.00 น.    อาหารเช้าที่โรงแรม หลังอาหารนำคณะลงเรือนำเที่ยวเหมาลำล่องอ่าวพังงา ชมทัศนียภาพอันสวยงามซึ่งมีชื่อเสียงไป  ทั่วโลก  เขาหมาจู เขาเขียน เขาพิงกัน เขาตะปู เกาะปันหยีหมู่บ้านกลางน้ำ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเล และซื้อของฝากนานาชนิด

12.00 น.  อาหารเที่ยงที่พังงาหลังอาหาร นำท่านเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกนานาชนิด จากเกาะภูเก็ต

15.00 น.  ชมทัศนียภาพ เกาะภูเก็ตบนยอดเขารัง อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์

16.00 น.   เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อน

18.00 น.    บริการอาหารเย็นที่ ภัตตาคาร มโนราห์ทอง  หรือ เที่ยวภูเก็ตแฟนตาซี  ชมการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการระดับโลก

วันที่สี่        ภูเก็ต - อุบลฯ                                                                                                                                                       ( เช้า /-/ - ) 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม08.00 น. เดินทางสู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต

10.10 น.   เดินทางกับอุบลฯ โดยสายการบินแอเอเชียเที่ยวบินที่ FD 3960

12.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติอุบลฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

создать сайт