เที่ยวตรัง- ถ้ำเล-เขากอบ-วังเทพทาโร-เกาะมุก 5 วัน 4 คืน

Ad-ตรง

เที่ยวตรัง- ถ้ำเล-เขากอบ-วังเทพทาโร-เกาะมุก 5 วัน 4 คืน

คุ้มกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว!!! จองด่วน..หนึ่งปีมีครั้งเดียว

พักสุดหรู . โรงแรมเรือรัษฏาและเกาะมุกศิวาลัย

ชมถ้ำเล เขากอบ .....Unseen in Thailand  อาหารหรู.. พร้อมกาล่าดินเนอร์ ..ในราคาปกติ

(เดินทาง 14-20 กย 2557 นี้)

วันอาทิตย์ที่  (14  กันยายน’57)  อุบลราชธานี – ชุมพร

12.00 น.        พร้อมกันที่สำนักงานศักดาทัวร์  สาขา อ.เมืองอุบลราชธานี  ข้างทุ่งศรีเมือง

12.30 น.        รับที่ศักดาทัวร์ สำนักงานใหญ่วารินชำราบ  ออกเดินทาง

19.00 น.        บริการอาหารเย็น

20.00 น.        ออกเดินทางต่อ

 

วันจันทร์ที่  (15  กันยายน’57)  ชุมพร – นครศรีธรรมราช – หาดขนอม 

06.00 น.        อรุณสวัสดิ์ที่ชุมพร พักผ่อนล้างหน้าทำภารกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.        ออกเดินทางต่อ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.        เข้าเช๊คอิน ชลนภาบีช รีสอร์ท ที่หาดขนอม ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

18.00 น.        ให้คณะได้พักผ่อนรับประทานอาหารเย็นริมทะเลบรรยากาศสบาย ๆ อิ่มอร่อย

                   กับอาหารทะเลสด ๆ สนุกสนานกับคาราโอเกะที่เตรียมไว้ต้อนรับคณะ

                   ได้เวลาพอสมควรให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันอังคารที่  (16  กันยายน’57) นครศรีธรรมราช – ตรัง – เกาะมุก 

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท

08.00 น.        ออกเดินทางสู่จังหวัดตรัง

10.00 น.        ถึงท่าเรือ ควรตุ้งกู นำคณะลงเรือเดินทางสู่เกาะมุก

10.30 น.        เช๊คอินเข้าที่พัก เกาะมุกศิวาลัย ให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

13.00 น.        ให้ท่านได้เช่ารถเล็กเที่ยวบนเกาะมุกตามอัธยาศัย

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆนานาชนิดที่เตรียมไว้ต้อน

                   รับคณะที่มาเยือนเกาะมุก พักที่ เกาะมุกศิวาลัย

 

วันพุธที่  (17  กันยายน’57)   ชุมพร – นครศรีธรรมราช – หาดขนอม

06.00 น.        รับประทานอาหารเช้า

08.00 น.        เดินทางกลับฝั่ง ออกเดินทาง สู่ อ.นาโยง จ.ตรัง

10.00 น.        วัดภูเขาทอง อุโบสถวัดภูเขาทองมีพระพุทธรูป

ทรงเทริดมโนราห์..งดงามไม่เหมือนที่ใด

วัดถ้ำช้างหายถ้ำเขาช้างหายอยู่ภายใต้เขา

หินปูนเล็กๆ เรียกว่า เขาช้างหาย เป็นภูเขา

โดดเดี่ยวกลางที่ราบลุ่ม ภายในมีโถงถ้ำเล็กใหญ่อยู่ประมาณ 6 ห้อง มีหินงอกหินย้อยที่

ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก บางส่วนยังคงก่อตัวอยู่ ภายในถ้ำได้รับการปรับปรุงทางเดิน

จัดแต่งแสงไฟใว้อย่างสวยงาม ผ้าทอนาหมื่นศรี  ผ้าทอหมื่นศรี ... เป็นผืนผ้าที่มีลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เกิดจากการทอด้วยวิธียกดอก หรือการสร้างลวดลายโดยการเพิ่มด้ายพุ่ง  ซึ่งอาจจะทอด้วยกี่พื้นบ้าน (ภาษาถิ่นใต้เรียกว่า "โหก") .. หรือกี่กระตุก
ผืนผ้าอาจจะทอจากฝ้ายย้อมสีธรรมชาติหรือฝ้ายผสมใยสังเคราะห์ย้อมสีเคมี

13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น.        กลับที่พักโรงแรมเรือรัษฎา ให้คณะได้พักผ่อนเตรียมตัวร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ

18.00 น.        งานเลี้ยงต้อนรับทุกท่านสู่เมืองตรัง พร้อมการแสดงมหัศจรรย์สีสันเมืองตรัง

 

วันพฤหัสบดีที่   18  กันยายน  2557  ถ้ำเล – เขากอบ – วังเทพทาโร – ตลาดลำภูรา 

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นอิสระ. ท่านสามารถพักผ่อนที่โรงแรมหรือเล่นน้ำให้เต็มอิ่มตามอัธยาศัย

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณห้องตรังธนาคอฟฟี่ชอป

13.00 น.        เดินทางไปชมถ้ำเล – เขากอบ "เลใต้ภูเขา ลอดยาวสุดลี้ น้ำรอบคีรี ที่นี่ถ้ำเลเขากอบ" "ถ้ำเลเขากอบ"1 ในUnseen Thailandของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดตรัง วังเทพทาโร  “มังกรไม้เทพทาโร” 84 ตัว ครูตรังประดิษฐ์เฉลิมพระเกียรติ “ในหลวง”   

ตลาดลำภูรา  ชมและเลือกซื้อของฝากเมืองตรัง ที่ขึ้นชื่อคือเค้กขุกมิ่ง เค้กเมืองตรัง ของดังของดีที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมายาวนาน และมีรสชาติแตกต่างกันออกไป กรรมวิธีการผลิตที่แตกต่างจากเค้กทั่วไป คือไม่ใส่สารกันบูด และไม่ต้องผสมผงฟู                 

15.00 น.        ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับที่พัก

18.00 น.        งานเลี้ยงสังสรรค์ กาล่าดินเนอร์ “ Trang Cruise ” ณโรงแรมเรือรัษฎา มีกิจกรรมการแสดงจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจากจังหวัดต่าง ๆ การแต่งกายในแบบธีมเรือสำราญ 

22.00 น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันศุกร์ที่   19  กันยายน  2557    ตรัง – เดินทางกลับ

06.00 น. – 07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเรือรัษฎา

08.00 น.        ซื้อของฝากจากเมืองตรัง

11.00 น.        ส่งคณะที่สนามบิน ** สำหรับสมาชิกที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยเครื่อง

                   ติดต่อจองตั๋วได้ที่ศักดาทัวร์ **

11.30 น.        ออกเดินทางกลับสำหรับสมาชิกที่เดินทางกลับโดยรถบัสของศักดาทัวร์

19.00 น.        รับประทานอาหารเย็น  **ตามอัธยาศัย**

 

วันเสาร์ที่  20  กันยายน  2557  ตรัง – กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

08.00 น.        กลับถึงอุบลราชธานีโดยสวัสดิภาพ

 

 

อัตราค่าบริการ

ผู้ใหญ่พักห้องคู่       ท่านละ                    10,900     บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม         ท่านละ                      3,500     บาท

อัตรานี้รวม

  1. ค่ารถบัสปรับอากาศวีไอพี
  2. ค่าที่พักสุดหรู 4 คืน
  3. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  4. ค่าเดินทางเที่ยวเกาะมุก
  5. ค่าเข้าชมทุกสถนที่ตามระบุ
  6. ค่าไกด์บริการตลอดการเดินทาง
  7. บริการเครื่องดื่ม+อาหารว่าง
  8. ประกันภัยตลอดการเดินทาง 1,000,000/ท่าน

ค่ารักษาพยาบาล 500,000/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม    1)ค่าตั๋วเครื่องบิน ตรัง – กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี   

2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว , มินิบาร์

3) ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

การชำระค่าลงทะเบียน

-          มัดจำท่านละ 5,000 บาท (ภายในวันที่ 20  สิงหาคม  2557)

-          ชำระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 5 วัน

 

สิ่งที่ต้องเตรียม   เตรียมชุดว่ายน้ำ, แว่นตากันแดด, ครีมกันแดด, รองเท้ารัดส้น  

   

создать сайт