[Join Group] เที่ยวปีใหม่ อุบลฯ-ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน 6900.-

 AD-ลาว-อบล-ปใหม-2015-JoinGroup

เที่ยวปีใหม่ อุบลฯ-ลาวใต้ 3 วัน 2 คืน

ผาแต้ม สามพันโบก น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกตาดเยือง ไร่ชา อุทยานบาเจียง

วันแรก (28 ธ.ค.57) อุบล – ผาแต้ม – สามพันโบก

07.00 น.            รถบัสปรับอากาศ VIPและเจ้าหน้าที่รับที่สนามบินอุบล บริการอาหารเช้า  

08.00 น.            ออกเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ. โขงเจียม

09.30 น.            ถึงผาแต้ม เข้าชมอุทยานแห่งชาติผาแต้ม ที่ตั้งของเสาเฉลียง เสาหินรูปร่างแปลกตามที่เกิดจากการกัดเซาะด้วยลมและฝนตามธรรมชาติมายาวนาน จากนั้นชม ภาพเขียน 4,000 ปี ที่ผาขาม, ผาแต้ม ซึ่งเป็นภาพเขียนโบราณที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  ชมวิวบนจุดชมวิวที่ผาแต้ม ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพริมฝั่งโขงและเพื่อนบ้านฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน เป็นจุดที่เห็นพระอาทิตย์ก่อนใครในสยาม และยังเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเรื่อง “อเล็กซานเดอร์มหาราช” ด้วย ชม น้ำตกแสงจันทร์และเถาวัลย์ยักษ์อายุร่วม 500 ปีที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้

12.00 น.            บริการอาหารกลางวัน  

13.00 น.            ออกเดินทางไปยังสามพันโบก  

15.00 น.            ถึงสามพันโบก ความงามกลางแม่น้ำโขงที่ท่านจะได้ยลโฉมตั้งแต่เดือน ต.ค.-เม.ย. ของทุกปี สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงเนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหิน ดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาลและด้วยแรงน้ำวน

กัดเซาะ ทำให้แก่งหินกลายเป็น แอ่งเล็กใหญ่ จำนวนมากกว่า 3,000  แอ่ง หรือ  3 พันโบก  โบก หรือ แอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ลำน้ำโขง และคำว่า“โบก”เป็นภาษาของ ลาวที่มักนิยมเรียกกัน และ สามพันโบก  ในช่วงหน้าหนาวและหน้าแล้งสามพันโบก  จะโผล่พ้นน้ำให้เห็นเป็นคล้ายภูเขากลางลำน้ำโขง  ความสวยงามวิจิตรของหินที่ถูกน้ำเซาะมองเห็นเป็นภาพศิลปะ  บางแห่ง ใหญ่ขนาดเป็นสระว่ายน้ำ  บางแอ่งขนาดเล็ก  มีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออก ไปเช่น  รูปดาว  วงรี  และหินที่ถูกน้ำกัดเซาะจนดูคล้ายรูปหัวสุนัขพุด เดิ้ล  มีความสวยงาม ชมหาดสลึง บ้านสองคอน ตรงนี้มีแหล่งท่องเที่ยว เป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำโขง ปากบ้อง ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุดตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของแม่น้ำเพียง 56 เมตร เท่านั้น

16.00 น.            ล่องเรือชมความงามของสามพันโบก ก่อนเดินทางสู่ที่พัก  

18.00 น.            บริการอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

วันที่สอง (29 ธ.ค.57)  ปากเซ- น้ำตกคอนพะเพ็ง                                                            

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้า  ณ โรงแรมที่พัก

08.00 น.            รถตู้/รถบัสเดินทางจากอุบลราชธานี ผ่านด่านช่องเม็ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ ด่านศุลกากร จากนั้นข้ามสะพาน ลาว – ญี่ปุ่น สะพานข้ามโขงแห่งใหม่สู่เมืองปากเซ เมืองท่าสำคัญของแขวงจำปาสัก

12.00 น.            รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น.        เดินทางไปสัมผัสความยิ่งใหญ่ของ น้ำตกคอนพะเพ็ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง  ก่อนจะไหลลงสู่ประเทศกัมพูชา  มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร  ซึ่งแม้จะมีชั้นของหินไม่สูงมากนัก  แต่กระแสน้ำจำนวนมหาศาลหลายสายไหลบ่าถาโถมกระหน่ำลงมาจากชั้นหินราวกับจะถล่มทลายแก่งหินอย่างดุดันและเกรี้ยวกราด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยว จนได้รับคำขนานนามว่าเป็น “ไนแองการ่าแห่งเอเชีย”

16.00 น.            จากนั้นกลับปากเซ

18.00 น.            รับประทานอาหารเย็น เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมจำปาสักแกรนด์ พักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองปากเซตามอัธยาศัย

วันที่สาม  (30 ธ.ค. 57)  ปากเซ - ตาดเยือง – ไร่ชา – อุทยานบาเจียง

08.30 น.            เดินทางไปยังเมืองปากซอง เมืองที่ปลูกชาและกาแฟเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ ชมน้ำตกตาดเยืองน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานดงหัวสาว

10.00 น.            นำท่านชมไร่ชา ชิมชาเมืองปากซอง และไร่กาแฟที่เห็นได้ตลอดสองข้างทาง เนื่องจากเมืองปากซองตั้งอยู่บนที่สูง ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงสามารถปลูกชา กาแฟคุณภาพดีได้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานบาเจียง เพื่อชมน้ำตกตาดฝาซ่วม,บ้านบนต้นไม้, หมู่บ้านชนเผ่าจำลองและน้ำตกตาดหมากแงว

15.30 น.            ถึงช่องเม็ก แวะช้อปปิ้งสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ที่ชายแดนไทย-ลาว ก่อนนำท่านกลับอุบลราชธานี

17.00 น.            แวะซื้อของฝากจากเมืองอุบลฯ ฝากทางบ้าน เช่น แหนมกระดูกหมูหมูยอ เค็มสัปปะรด หรืออื่นๆอีกมากมายที่ขึ้นชื่อของเมืองอุบลฯ  บริการอาหารเย็น จากนั้นส่งที่อุบล

 อัตราค่าบริการ    

จำนวน

6 - 8 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา / ท่าน

6,900

1,200 บาท

   อัตรานี้รวม    

  • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าที่พัก อุบล 1 คืน ลาว 1 คืน
  • ค่าเข้าชมทุกสถานที่
  • ค่ามัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท
  • ค่าเอกสารผ่านแดนไทย ลาว
    • ค่าน้ำดื่ม ของว่าง บริการระหว่างการเดินทาง

 “ ศักดาทัวร์ ... เราทำทัวร์ด้วยประสบการณ์” 

создать сайт