ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม 5 วัน 4 คืน

Thum Angkorwatdark

โปรแกรมพิเศษ เยือนเพื่อนบ้านอินโดจีน 5 วัน 4 คืน
ปากเซ - น้ำตกคอนพะเพ็ง - พนมเปญ - พระราชวังเขมรินทร์ - นครวัด - นครธม - บันทายสรี - เวียดนาม - ไซ่ง่อน-อุโมงค์ขูจี-City Tour-ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน

Read more...

นครวัด-นครธม-พนมกุเลน

Thum Angkorthom

 

เส้นทางใหม่! สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
นครวัด-นครธม-พนมกุเลน 3 วัน 2 คืน
ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ”ผ่านเมืองอัลลองเวง - ปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน - ปราสาทตาพรหม - มหาปราสาทนครวัด - ชมพระอาทิตย์ตกที่โตลเลสาป - พิเศษ ชมศิวลึงค์พันองค์ที่พนมกุเลน

Read more...

ชมมหาปราสาทนครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน

Thum angkorwat

เส้นทางใหม่!
สู่สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นครวัด-นครธม 3 วัน 2 คืน
ไปรถ-กลับรถ ผ่านเส้นทางใหม่ “ช่องสะงำ”ผ่านเมืองอัลลองเวง - ชมปราสาทบันทายศรี - นครธม - ปราสาทบายน - มหาปราสาทนครวัด - ล่องเรือโตลเลสาป

Read more...

создать сайт