โปรโมชั่นการบินไทย Hong kong & Singapore GV2 (2015)

AD-HK-Sin-GV2-2015

เส้นทาง

Class

ราคาตั๋วไป-กลับ

อายุตั๋ว

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

W

3,365

14 วัน

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

W

3,365

Conditions :

1. All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) ONLY.

Valid on Flight/date shown on both Outbound and Inbound .

2. GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.

3. First issued : All passengers in the group must travel same routing/ flight / date / RBD for entire journey.

Ticket must be issued same date/same Office ID for all passengers in the group.

4. Child and adult must apply the same fare. Discount for child is not permitted.

Infant without seat pays : 50 % of the Fare.

5. All taxes and surcharges are excluded.

6. This fare must be applied for round trip ticket , stopover enroute is not permitted.

7. Open jaw is permitted , apply 1/2 RT + 1/2 RT.

8. Open ticket or open date is not permitted. Reservation must be confirmed on both Outbound and Inbound sectors

9. Effective for ticketing on 04SEP15 - 19DEC15 for departing on 04SEPT15 - 19DEC15 .

Last departure date 19DEC15 only.

10. Ticket must be inserted - Outbound/ Inbound sectors : NVB/NVA = Travelling date.

11. Ticket validity strictly apply according to Ticket Validity box in fare sheet..

12. Tickets are non endorsable/non reroutable/non refundable.

13. After ticket issuance :

13.1 name change is not permitted.

13.2 Outbound flight/date change is not permitted

13.3 Inbound change flight/date of travel within ticket validity charge THB 3000 per transaction conditions of promotion

apply and same RBD, must contact TG OFFICE for ticket reissuance before ticket expiration. ( Split return from

group is permitted with fee apply ).

создать сайт