โปรโมชั่นการบินไทย LET's go to EUROPE & EUROPE 4 FRIENDS

Ad--LETs-go-to-EUROPE--EUROPE-4-FRIENDS

LET's go to EUROPE GV2  (เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

เส้นทาง

CLASS

ราคาตั๋ว

(ไป-กลับ)

อายุตั๋ว

กรุงเทพฯ – ลอนดอน  – กรุงเทพ

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. – 19 ธ.ค.’58

Q

15785

21 วัน

V

14735

W

13680

กรุงเทพฯ – ลอนดอน  – กรุงเทพ

เดินทางวันที่ 25 ต.ค. – 19 ธ.ค.’58

Q

15785

V

14735

W

13680

กรุงเทพฯ – ลอนดอน  / ปารีส / ซูริค – กรุงเทพ

Q

21050

V

19995

W

18945

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต / มิวนิก – กรุงเทพฯ

Q

21050

V

19995

W

18945

กรุงเทพฯ – โรม / มิลาน – กรุงเทพฯ

โรม OPERATED UNTIL 23 OCT’15 ONLY

Q

19995

V

18945

W

17890

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ / โคเปนเฮเกน / ออสโล / สตอกโฮล์ม – กรุงเทพฯ

Q

19995

V

18945

W

17890

THAILAND : CNX / KBV / HKT / BKK

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางไป-กลับบนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย เท่านั้น

2. ตั๋วต้องเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป

3. ราคาบัตรข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

4. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก // เด็กทารก นั่งตัก คิดราคา 50% ของราคาผู้ใหญ่

5. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงิน

6. หลังจากออกบัตรโดยสาร ก่อนการเดินทาง อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือเที่ยวบินได้ใน RBD เดิมโดยคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 บาท และการเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

7. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558

สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

8. บัตรโดยสารมีอายุ 21 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร

9. Thailand : CNX / KBV / HKT / BKK


 

EURPOE 4 FRIENDS (เดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป)

เส้นทาง

CLASS

ราคาตั๋ว

(ไป-กลับ)

อายุตั๋ว

กรุงเทพฯ – ลอนดอน  / ปารีส / ซูริค – กรุงเทพ

Q

19995

21 วัน

V

18945

W

17890

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต / มิวนิก – กรุงเทพ

Q

19995

V

18945

W

17890

กรุงเทพฯ – โรม / มิลาน – กรุงเทพ

โรม OPERATED UNTIL 23 OCT’15 ONLY

Q

18945

V

17890

W

16840

กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ / chacha poyas / ออสโล / สตอกโฮล์ม  – กรุงเทพฯ

Q

18945

V

17890

W

16840

THAILAND : CNX / KBV / HKT / BKK

 

เงื่อนไขของบัตรโดยสาร

1. ราคาพิเศษนี้ สำหรับการเดินทางไป-กลับบนชั้นประหยัด ในเส้นทางที่กำหนดด้วยการบินไทย เท่านั้น

2. ตั๋วต้องเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

3. ราคาบัตรข้างต้นไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

4. ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคาจากราคาสุทธิข้างต้น ไม่มีส่วนลดสำหรับเด็ก // เด็กทารก นั่งตัก คิดราคา 50% ของราคาผู้ใหญ่

5. ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร, เส้นทางบิน, ชั้นเดินทาง และไม่สามารถขอคืนเงิน

6. หลังจากออกบัตรโดยสาร ก่อนการเดินทาง อนุญาตให้เปลี่ยนวันเดินทาง และ/หรือเที่ยวบินได้ใน RBD เดิมโดยคิดค่าธรรมเนียมประมาณ 3,000 บาท และการเดินทางใหม่ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดของโปรโมชั่น ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

7. ราคาบัตรฯนี้ใช้สำหรับการออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 - 31 ธันวาคม 2558   สำหรับการเริ่มต้นเดินทางตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559

8. บัตรโดยสารมีอายุ 21 วัน นับจากวันเริ่มต้นเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร

9. Thailand : CNX / KBV / HKT / BKK

создать сайт