โปรโมชั่นการบินไทย เส้นทางในประเทศ "Rainy Season" 2015

AD-TG-Rainy-Promotion2015

เส้นทาง

Class

ราคาบัตรเที่ยวเดียว

ชั้นประหยัด

อายุบัตรฯ

ระหว่าง

และ

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

Q

2300

14 วัน

V

2000

W

1700

เชียงใหม่

ADVANCE PURCHASE 14 DAYS

W

1400

กระบี่

Q

2400

V

2100

W

1800

กระบี่

ADVANCE PURCHASE 14 DAYS

W

1500

ภูเก็ต

Q

2600

V

2300

W

2000

ภูเก็ต

ADVANCE PURCHASE 14 DAYS

W

1700

สมุย

H

4000

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

создать сайт