โปรโมชั่นการบินไทย - Japan Great Attraction 2 for 2

AD-Japan--Great-Attraction-2-for-2---2015

ไม่อนุญาติเดินทางจากกรุงเทพในระหว่างวันที่   3-13 APR’15 , 1 – 5 MAY’15 , 29-31 JUL’15

เส้นทาง

CLASS

ตั๋วเดินทาง

(ไป-กลับ)

อายุตั๋ว

กรุงเทพ

โตเกียว

Q

13,470

14 วัน

V

11,890

W

10,315

โอซาก้า

Q

13,470

V

11,890

W

10,315

นาโกย่า

Q

13,470

V

11,890

W

10,315

ฟูกุโอกะ

Q

12,630

V

11,050

W

9,470

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-321937 , 045-254333

создать сайт