โปรโมชั่นการบินไทย - Discover Thainess

AD-discover-thainess2015

เส้นทาง

Class

ราคาตั๋วเที่ยวเดียว

(ชั้นประหยัด)

อายุบัตร

ระหว่าง

ไป

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

Q

2200

1 เดือน

V

1900

W

1600

เชียงใหม่

Advance Purchase 14 Days

W

1300

ขอนแก่น

Q

1900

V

1600

W

1300

ขอนแก่น

Advance Purchase 14 Days

W

1000

กระบี่

Q

2300

V

2000

W

1700

กระบี่

Advance Purchase 14 Days

W

1400

หาดใหญ่

Q

2300

V

2000

W

1700

หาดใหญ่

Advance Purchase 14 Days

W

1400

ภูเก็ต

Q

2500

V

2200

W

1900

ภูเก็ต

Advance Purchase 14 Days

W

1600

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

ติดต่อสอบถาม : 045-321937 , 045-254333

создать сайт