โปรโมชั่นการบินไทย - Japan Great Attraction

AD-JAPAN-GREAT-ATTRACTION-2014

โปรโมชั่นการบินไทย Japan Great Attraction
ตั๋วไปกลับเส้นทาง กรุงเทพ - โตเกียว - โอซาก้า - นาโกย่า - ฟุกุโอกะ สุดถูก!
ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 9,470 บาท เท่านั้น!

เส้นทาง

Class

ราคาตั๋วไป-กลับ

อายุตั๋ว

กรุงเทพ – (TG676/TG660) – โตเกียว – กรุงเทพ

Q

12630

14 วัน

V

11050

W

9470

กรุงเทพ – (TG672) – โอซาก้า – กรุงเทพ

Q

12630

V

11050

W

9470

กรุงเทพ – นาโกย่า – กรุงเทพ

Q

12630

V

11050

W

9470

กรุงเทพ – ฟุกุโอกะ – กรุงเทพ

Q

12630

V

11050

W

9470

Conditions :
1. All flights are applicable on TG OPERATING FLT (TG 3DIGITS) ONLY.
Valid on Flight/date shown on both Outbound and Inbound .
2. GV2 : Ticket must be issued for minimum of two adults.
3. First issued : All passengers in the group must travel same routing/ flight / date / RBD for entire journey.
Ticket must be issued same date/same Office ID for all passengers in the group.
4. Child and adult must apply the same fare. Discount for child is not permitted.
Infant without seat pays : 50 % of the Fare ( No commission ).
5. All taxes and surcharges are excluded.
6. This fare must be applied for round trip ticket , stopover enroute is not permitted.
7. Open jaw and / or Mixed class is permitted , apply 1/2 RT + 1/2 RT.
8. Open ticket or open date is not permitted. Reservation must be confirmed on both Outbound and
Inbound sectors.
9. Effective for ticketing on 09JUL14 - 19MAR15 for departing from BKK on 09JUL14 - 19MAR15.
Last departure date 19MAR15 only.
10. Not valid for departure from BANGKOK on 25DEC14 - 04JAN15
11. Ticket must be inserted - Outbound/ Inbound sectors : NVB/NVA = Travelling date.
12. Ticket validity strictly apply according to Ticket Validity box in fare sheet..
13. Tickets are non endorsable/non reroutable/non refundable.
14. After ticket issuance :
14.1 Outbound flight/date change is not permitted
14.2 Inbound change flight/date of travel once within ticket validity charge THB 3000 conditions of promotion
apply and same RBD, must contact TG OFFICE for ticket reissuance before ticket expiration.
15. UM/YP is not permitted.
16. Mileage accrual is subject to conditions of ROP.
17. This promotion cannot be used in conjunction with other promotions included all upgrade.

создать сайт