โปรโมชั่นไทยสไมล์ Winter with Thai Smile

Ad-WINTER-with-THAI-SMILE-2014 

เส้นทาง

Class

ตั๋วเที่ยวเดียว
(เดินทาง จันทร์-พฤหัส)

ตั๋วเที่ยวเดียว

(เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์)

อายุตั๋ว

จาก

ไป

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

Q

2200

2400

14 วัน

V

1900

2100

W

1600

1800

อุดรธานี

Q

1750

1950

V

1450

1650

W

1150

1350

อุบลราชธานี

Q

1500

1700

V

1300

1500

W

1100

1300

กระบี่

Q

2050

2250

V

1750

1950

W

1450

1650

สุราษฏร์ธานี

Q

1700

1900

V

1400

1600

W

1150

1350

หาดใหญ่

Q

1950

2250

V

1650

1950

W

1350

1650

เชียงใหม่

ภูเก็ต

Q

3700

3900

V

3300

3500

W

2900

3100

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

 

เส้นทาง

Class

ตั๋วเที่ยวเดียว
(เดินทาง จันทร์-พฤหัส)

ตั๋วเที่ยวเดียว

(เดินทาง ศุกร์-อาทิตย์)

อายุตั๋ว

จาก

ไป

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

Q

2100

2300

14 วัน

V

1800

2000

W

1500

1700

อุดรธานี

Q

1650

1850

V

1350

1550

W

1050

1250

อุบลราชธานี

Q

1400

1600

V

1200

1400

W

1000

1200

กระบี่

Q

1950

2150

V

1650

1850

W

1350

1550

สุราษฏร์ธานี

Q

1600

1800

V

1300

1500

W

1050

1250

หาดใหญ่

Q

1850

2150

V

1550

1850

W

1250

1550

ภูเก็ต

เชียงใหม่

Q

3400

3700

V

3000

3300

W

2600

2800

ราคาข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน

 

 

 

создать сайт