โปรโมชั่นการบินไทย "TG Pre Winter"

Ad-TG-Pre-Winter2014

เส้นทาง

Class

ราคา

เที่ยวเดียว

ราคา

ไป-กลับ

อายุตั๋ว

ระหว่าง

และ

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

H

2700

5400

14 Day

Q

2400

4800

V

2100

4200

W

1800

3600

เชียงใหม่

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1500

3000

เชียงราย

H

2700

5400

Q

2400

4800

V

2100

4200

W

1800

3600

เชียงราย

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1500

3000

ขอนแก่น

H

2400

4800

Q

2100

4200

V

1800

3600

W

1500

3000

ขอนแก่น

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1200

2400

ภูเก็ต

H

2950

5900

Q

2650

5300

V

2350

4700

W

2050

4100

ภูเก็ต

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1800

3600

กระบี่

H

2700

5400

Q

2400

4800

V

2100

4200

W

1800

3600

กระบี่

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1650

3300

หาดใหญ่

H

2800

5600

Q

2500

5000

V

2200

4400

W

1900

3800

หาดใหญ่

ADVANCE PURCHASE 14 Days

W

1650

3300

создать сайт