บินมีสไตล์ กับการบินไทยสมายล์

thum news thai smileการบินไทยสมายล์ บริการใหม่ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ให้บริการด้วยเครื่องบินแบบ Airbus A320 มีการปรับรูปแบบของ ผลิตภัณฑ์และการบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าที่เดินทางในระยะทางบินสั้นและแบ่งเป็นสองชั้นบริการ คือ ชั้นสมายล์ “Smile” และ ชั้นสมายล์พลัส “Smile Plus” โดยชั้น “Smile” เป็นการบริการในรูปแบบชั้นประหยัด และชั้น “Smile Plus” เป็นการบริการแบบชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น

Ad-Thai-Smile-  การบินไทยสมายล์จะสะท้อนถึงความสดใส ร่าเริง คล่องแคล่ว ทันสมัย มีเสน่ห์และเป็นมิตร ด้วยพนักงานต้อนรับที่ได้รับการอบรมเพื่อพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบด้วยความเต็มใจ ให้ผู้โดยสารมีรอยยิ้มในทุกเที่ยวบินของการเดินทางกับการบินไทยสมายล์

 ผลิตภัณฑ์และการบริการ

การบริการของการบินไทยสมายล์ ยังคงมีบริการหลายอย่างที่ครบครัน เช่น บริการเลือกที่นั่ง และบริการเช็คอินเคานต์เตอร์ โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม มีอาหารว่างและเครื่องดื่มให้บริการบนเครื่องบิน ให้น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 20 กิโลกรัมในชั้นประหยัด “Smile” และ 30 กิโลกรัม ในชั้นธุรกิจสำหรับเส้นทางบินระยะสั้น “Smile Plus” ซึ่งเท่ากับการบินไทย ที่สำคัญลูกค้าของการบินไทยสมายล์ จะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้ด้วย


 เส้นทางที่ให้บริการ

การบินไทยสมายล์ให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรองรับเที่ยวบินให้สามารถเดินทางต่อกับสายการบินไทยได้อย่างราบรื่น จุดหมายแรกที่การบินไทยสมายล์เริ่มทำการบินคือ มาเก๊า โดยเริ่มให้บริการในเดือนกรกฎาคม จำนวน 2 เที่ยวบินต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไปTGS-Routnet15Jun12

เส้นทางการบินในประเทศ

ตั้งแต่ 16 สิงหาคม 2555

กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

วันละ 2 เที่ยวบิน

ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2555

กรุงเทพฯ-กระบี่

วันละ 4 เที่ยวบิน

 

 

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

วันละ 1 เที่ยวบิน

กรุงเทพฯ-ภูเก็ต

ไป-กลับ วันละ 1 เที่ยวบิน

เชียงใหม่-ภูเก็ต

ไป-กลับ วันละ 1 เที่ยวบิน (เส้นทางบินใหม่)

ตั้งแต่ 28 ตุลาคม 2555

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

ไป-กลับ วันละ 2 เที่ยวบิน

ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

กรุงเทพฯ-อุบลฯ

ไป-กลับ วันละ 2 เที่ยวบิน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thaismileair.com

 

создать сайт