จาริกแดนพุทธภูมิ กับตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นราคาพิเศษ จากการบินไทย ราคาเริ่มต้นเพียง 13,015 บาทเท่านั้น

 

ad-suwannaphum

จาริกแดนพุทธภูมิ กับตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่นราคาพิเศษ จากการบินไทย ราคาเริ่มต้นเพียง 13,015 บาทเท่านั้น

เส้นทาง

ชั้นที่นั่ง

ราคาเที่ยวเดียว

ราคาไป-กลับ

กรุงเทพ - คยา

U

18705

31170

Y

16700

27830

B

15110

25180

M

13015

21690

H

-

20660

Q

-

19630

กรุงเทพ - พาราณสี

U

19910

33175

Y

17775

29620

B

16255

27085

M

13670

22775

H

-

21690

Q

-

20610

กรุงเทพ – คยา – พาราณสี

U

21755

-

Y

19420

-

B

17650

-

M

14330

-

กรุงเทพ-คยา // พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา // นิวเดลี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา // มุมไบ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา // บังกะลอ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา // โกลกาตา-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา // ไฮเดอราบาด-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // นิวเดลี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // มุมไบ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // บังกะลอ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // โกลกาตา-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // ไฮเดอราบาด-กรุงเทพ

 

U+J

-

33320

U+U

-

33320

Y

-

29750

B

-

27720

M

-

23110

H

-

22025

Q

-

20940

 
         

กรุงเทพ-คยา // กาฐมาณฑุ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-พาราณสี // กาฐมาณฑุ-กรุงเทพ

U+J

-

32950

Y

-

28750

B

-

26720

M

-

22110

H

-

21025

Q

-

19940

กรุงเทพ-คยา - พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // นิวเดลี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // มุมไบ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // บังกะลอ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // โกลกาตา-กรุงเทพ

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // ไฮเดอราบาด-กรุงเทพ

กรุงเทพ-นิวเดลี // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-มุมไบ // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-บังกะลอ // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-โกลกาตา // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

กรุงเทพ-ไฮเดอราบาด // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

 

U+J

-

34890

U+U

Y

-

31150

B

-

29020

M

-

24575

H

-

23490

Q

-

22410

 

กรุงเทพ-คยา-พาราณสี // กาฐมาณฑุ-กรุงเทพ

กรุงเทพ-กาฐมาณฑุ // คยา-พาราณสี-กรุงเทพ

U+J

-

35505

Y

-

30150

B

-

28020

M

-

23575

H

-

22490

Q

-

21410

เงื่อนไขและข้อกำหนดของตั๋วที่สำคัญ

 • ราคาบัตรโดยสารนี้สำหรับการจองและออกบัตรโดยสาร ตั้งแต่ วันนี้ - 31 มีนาคม 2559
 • และเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559
 • ทุกเที่ยวบินใช้เดินทางกับเที่ยวบินของสายการบินไทยเท่านั้น
 • ราคาบัตรโดยสารนี้ยังไม่รวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าธรรมเนียมน้ำมัน
 • สำหรับเส้นทาง คยา-กรุงเทพ และ พาราณสี-กรุงเทพ จะต้องเดินทางให้เสร็จสิ้นภายใน 31 มีนาคม 2559
 • บัตรโดยสารนี้ไม่สามารถย้ายไปสายการบินอื่นได้
 • ได้รับไมล์สะสมตามปกติ
 • ราคาบัตรโดยสารเด็กใช้ราคา 75% จากราคาสุทธิข้างต้น
 • ราคาบัตรโดยสารและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน รวมถึงยกเลิกการชำระเงิน (หากมีการชำระเข้ามา) ในกรณีที่การสำรองที่นั่งไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น
 • Purchasing from Now - 31 March 2016 and Depart from 1 October 2015 - 31 March 2016.
 • All flights are applicable on TG OPERATING FLT only.
 • All taxes and surcharge are excluded.
 • Returning sector คยา-กรุงเทพ and พาราณสี-กรุงเทพ, completed journey within 31 March 2016.
 • Tickets are non endorsable.
 • Normal mileage accrual.
 • Child fare apply 75% of adult fare.
 • All fares and conditions are subject to change without prior notice.
 • Our company reserve the right to cancel your reservation and payment in case the booking you made is not follow the condition of air fare.

Air Fare Important Conditions

создать сайт